Det här är ett annonssamarbete med ICA

”Ekonomi ska aldrig få styra vem som får vara med” 


Från elitklubbarna till det nystartade knattelaget. Från storstad till småstad till glesbygd. ICA:s logotyp sitter på snart sagt varje svensk lagtröja, tack vare enskilda ICA-handlare som brinner för just sin lokala ort och sin idrottsförening. Mats Andersson på ICA Supermarket Slätta i Falun är en. Han älskar fotboll och Slätta SK. Men exemplen är många. 

Din ICA-handlare är en eldsjäl! Jo, faktiskt. Alla ICA-butiker ägs av fristående entreprenörer och gemensamt för dessa är ett starkt, lokalt engagemang. Just därför har ICA genom decennierna varit en av den svenska idrottsrörelsens allra flitigaste sponsorer. Precis som att en ICA-butik är ett nav i lokalsamhället är ju idrottsföreningen också ett. 

Inga centrala direktiv finns kring hur och vad ICA-handlarna ska sponsra, utan alla initiativ kommer från entreprenörerna själva. Och nästan alltid är det närheten som styr engagemanget. Mats Andersson, som driver ICA Supermarket Slätta i Falun, brinner för sitt kvartersgäng, fotbollslaget Slätta SK.

Det fantastiska med just fotboll är att man kan engagera så många med bara en enda boll. Kostnaden är ju i princip noll. Eftersom det ideella är en grundbult för den svenska idrottsrörelsen är det extra viktigt för mig att alla ska kunna delta. Ska jag gå in och sponsra vill jag att klubben och jag delar samma värderingar.

Över hela landet är ICA-handlare engagerade i lokala föreningar och initiativ av väldigt olika karaktär. Paret Carin Ahlenius och Peter Fern, som driver ICA Nära Riksten i Tullinge utanför Stockholm, vill skapa en trygg och rolig plats och brinner för sitt kvarterslag Tullinge Hockey.

– Det är viktigt för oss att det händer saker här och att ungdomarna har något bra att göra på fritiden. Ishallen har blivit nästan som en fritidsgård. Många hänger där flera timmar efter träningen på kvällarna, säger de.

På Väddö driver Mats Ryderborn en ICA Supermarket-butik. På en sådan liten ort blir idrottsföreningen ett extra viktigt nav för hela samhället.

De senaste 15 åren har vi varit huvudsponsor för idrottsföreningen. Vad vi får ut av det går inte att mäta i pengar. Det är inte heller meningen, utan för mig handlar sponsringen om goodwill på riktigt. Att vi är med och skapar god stämning på Väddö gör att jag sover gott på natten.

Även för Mats Andersson är det det lokala som ligger nära hjärtat. Född och uppvuxen i Slätta ser han det som en självklarhet att han som ICA-handlare ska vara med och bygga lokalsamhället.

– Så ser jag också på mitt arbete som ICA-handlare. Tillsammans med idrottsrörelsen kan jag vara med och skapa bra förutsättningar för de barn och ungdomar som växer upp här. Vinsterna går inte att mäta i pengar. Att jag kan gå ner till planen, titta på en ungdomsmatch och se glada barn spela fotboll är belöning nog för mig.

Runtom i landet finns mängder av lokala ICA-entreprenörer som brinner lika mycket för sina lokala idrottsföreningar. Ett rikt idrottsliv nära där man bor gör människor friskare, gladare och ökar känslan av tillhörighet. Med god lokalkännedom och stort nätverk har Sveriges 1 500 ICA-handlare en unik möjlighet att bidra på det sätt och på de platser där stödet verkligen gör nytta. Närheten ger storheten. För ICA och för svensk idrott.